Ostatní

Zakládající listina

 

Stanovy MAS Mohelnicko, z.s. - aktualizace 02/2021
Stanovy MAS Mohelnicko, z.s. 
Stanovy MAS Mohelnicko, o.s. 

 

Jednací řád Valné hromady
Jednací řád Rady spolku
Jednací řád Výběrové komise

 

 Plná moc

- vzor plné moci k zastupování na jednáních povinných orgánů MAS .doc  .pdf

 

Vnitřní směrnice MAS Mohelnicko, z.s.

Směrnice č. 1 - oběh účetních dokladů

Směrnice č. 2 - dlouhodobý majetek, odpisy

Směrnice č. 3 - vedení pokladny

Směrnice č. 4 - inventarizace

Směrnice č. 5 - systém účetnictví

Směrnice č. 6 - spisový, archivační a skartační řád

Rozpočty MAS Mohelnicko, z.s.

rok 2016

rok 2017