IROP

3. výzva IROP - VZDĚLÁVÁNÍ

 

výzva

příloha č. 1 výzvy

příloha č. 2 výzvy

Interní postupy IROP

Pozvánka na informační seminář

Seznam přijatých projektových záměrů

Seznam vybraných projektových záměrů k podpoře


2. výzva IROP - HASIČI

 

výzva

příloha č. 1 výzvy

příloha č. 2 výzvy

Interní postupy IROP

Pozvánka na informační seminář

Seznam přijatých projektových záměrů

Seznam vybraných projektových záměrů k podpoře


1. výzva IROP - KULTURA

 

výzva

příloha č. 1 výzvy

příloha č. 2 výzvy

Interní postupy IROP

Pozvánka na informační seminář

Seznam přijatých projektových záměrů

Seznam vybraných projektových záměrů k podpoře