Aktivity projektu

eu + msmt

Plánované jednání Řídícího výboru, pracovních skupin a vzdělávací akce, workshopy, semináře, přednášky....

 realizované v rámci projektu: 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II

 reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126

 

Vzdělávací akce si můžete ušít na míru dle potřeby, prosím o vyplnění dotazníku :

pro pedagogy : ZDE   pro veřejnost: ZDE

 


 

Jednání Řídícího výboru a pracovních skupin

  • 29. dubna 2019 v 13 h  - 2. jednání Řídícího výboru
  • 11. února 2019 v 14:30 h -  1. jednání pracovních skupin

Přihlašovací formulář: ZDE

  • 11. února 2019 v 13 h -  1. jednání Řídícího výboru

pozvánku naleznete: ZDE

Přihlašovací formulář : ZDE

Zápis: ZDE

  • 14. ledna 2019 WORKSHOP PRACOVNÍCH SKUPIN MAP MOHELNICKO II

pozvánku naleznete: ZDE

 

 

 

Harmonogram vzdělávacích akcí od ledna 2019 do prosince 2022

  • 17. - 18.  května 2019 - přednáška a workshop "Odemykání dětského potenciálu"

pozvánka na přednášku: ZDE

pozvánka na workshop: ZDE

  • 12. dubna 2019 - "Poznej region MAS Mohelnicko III." v rámci "Dne pro volbu povolání"
  • 9. dubna 2019, od 16 h - slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mohelnicko

Místo konání:        sál ZUŠ Mohelnice, nám. Svobody 15, Mohelnice

  • 4. dubna 2019 - workshop "Komunikace s konfliktními a náročnými rodiči žáků"

pozvánka na vzdělávací akci: ZDE

Lektor:                  Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Termín:                 4. 4. 2019, v 15.00 - 18.00 h

Místo konání:        ZŠ Mlýnská, Mohelnice – místnost hudebna, 1. patro vlevo

Cílová skupina:     učitelé a vedoucí pracovníci MŠ/ZŠ, školských zařízení

  • tv s knihou1leden 2019 - prosince 2019 "Mohelnická čtenářská výzva"

pravidla: ZDE

přihlašovací formulář: ZDE                             přihlašovací formulář pro elektronické vyplnění: ZDE

seznam témat: ZDE

seznam povinné četby: ZDE

soutěžní list: ZDE                                           soutěžní list pro elektronické vyplnění: ZDE