Připravované akce/semináře

eu + msmt

Vzdělávací akce, workshopy, semináře, přednášky....

 realizované v rámci projektu „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice“

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409

viz web: mapmohelnicko.cz


 

Harmonogram vzdělávacích akcí od září 2017 do května 2018
 • 15. května 2018 „Krizová komunikace v mateřské škole“

Vzdělávací aktivita je realizovaná v souladu se stanovenou prioritou MAP 2 Inkluzivní vzdělávání, specifický cíl 2.4 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pozvánku naleznete: ZDE

Lektor:                      Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Termíny:                   15. 5. 2018, 13.00 – 16.00

Místo konání:            MŠ Hálkova 12, Mohelnice

Cílová skupina:         učitelé a ředitele MŠ, školského zařízení

Každý z účastníků obdrží potvrzení o účasti na semináři.

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit. Přihlášku posílejte ve formě: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, kvůli vystavení potvrzení o účasti.

Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz, tel: 775 882 860.

Uzávěrka přihlášek: 30.4.2018

 • 19. dubna 2018 „TOULÁNÍ MOHELNICKÝM REGIONEM“

Pozvánku naleznete: ZDE

Cílová skupina: pracovníci knihoven na území ORP Mohelnice, učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení, rodiče dětí/žáků a odborná veřejnost z území ORP Mohelnice.

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit.

Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz, tel: 775 882 860.

Uzávěrka přihlášek: 2. 4. 2018

 

 • 16. dubna 2018 VZDĚLÁVACÍ AKCI „Poznej region MAS Mohelnicko II.“ v rámci „Dne pro volbu povolání“

Pozvánku naleznete: ZDE

 • 29. březen 2018 "Jak komunikovat s lehkostí, efektivně a bez stresu"

Vzdělávací aktivita je realizovaná v souladu se stanovenou prioritou MAP 2 Inkluzivní vzdělávání, specifický cíl 2.4 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pozvánku naleznete: ZDE

Lektor:                      Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Místo konání:            ZŠ Loštice, ve 8:30 - 13:00 h 

Cílová skupina:         učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení

 

 • 1. březen 2018 „Rozvoj psychosociálních dovedností pracovníků MŠ/ZŠ v ORP Mohelnice 3"

Vzdělávací aktivita je realizovaná v souladu se stanovenou prioritou MAP 2 Inkluzivní vzdělávání, specifický cíl 2.4 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pozvánku naleznete: ZDE

Lektor:                      Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Místo a čas konání:     ZŠ Mlýnská, Mohelnice; v 14:00-19:00 h 

Cílová skupina:         učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení

 • 28. únor 2018 „Rozvoj psychosociálních dovedností pracovníků MŠ/ZŠ v ORP Mohelnice 2"

Vzdělávací aktivita je realizovaná v souladu se stanovenou prioritou MAP 2 Inkluzivní vzdělávání, specifický cíl 2.4 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pozvánku naleznete: ZDE

Lektor:                      Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Místo a čas konání:     ZŠ Mlýnská, Mohelnice; v 14:00-19:00 h 

Cílová skupina:         učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení

 • 21. únor 2018 „Rozvoj psychosociálních dovedností pracovníků MŠ/ZŠ v ORP Mohelnice 1"

Vzdělávací aktivita je realizovaná v souladu se stanovenou prioritou MAP 2 Inkluzivní vzdělávání, specifický cíl 2.4 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pozvánku naleznete: ZDE

Lektor:                      Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Místo a čas konání:     ZŠ Mlýnská, Mohelnice; v 13:30 - 18:30 h.

Cílová skupina:         učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení

 • prosinec 2017-únor 2018 "čtenářská kampaň - Vyhledáváme nové čtenáře"

Slosování proběhne až 15. března 2018. V losování budou oceněni 3 noví čtenáři věcnou cenou, např.: volný vstup do Pevnosti poznání, kniha či prodloužení předplatné registrace do Vaší knihovny, atd.   

podrobnější informace ke kampani naleznete: ZDE

Přihláška:ZDE 

 

 • 20.11. a 4.12.2017 „Řešení výchovných problémů, základní sociální potřeby současných dětí“

Pozvánku na obě akce naleznete: ZDE

Lektor:                      PhDr. Jan Svoboda  

Termín pro MŠ:       20. 11. 2017 od 17:00 do 19:00 hod

Termín pro ZŠ:        4. 12. 2017 od 17:00 do 19:00 hod

Místo konání:            sál ZUŠ Zábřeh, Školská

Cílová skupina: učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení, rodiče dětí a žáků z území ORP Mohelnice.

Každý z účastníků obdrží potvrzení o účasti na semináři.

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit. Přihlášku posílejte ve formě: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, kvůli vystavení potvrzení o účasti.

Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz, tel: 775 882 860.

Uzávěrka přihlášek: 13. 11. 2017

Září–říjen 2017
 • 31. 10. 2017 „Knihovny se představují dětem, žákům a rodičům v území ORP Mohelnice"

Vzdělávací akce na podporu čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

Místo konání: Městská knihovna Mohelnice

Cena: pro účastníky ZDARMA

Cílová skupina: vzdělávací akce pro učitele a ředitele MŠ/ZŠ, rodiče dětí a žáků a zaměstnance knihoven z území ORP Mohelnice. 

Každý z účastníků obdrží potvrzení o účasti na semináři.

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit. Přihlášku posílejte ve formě: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, kvůli vystavení potvrzení o účasti. 

Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz, tel: 775 882 860.

Uzávěrka přihlášek: 23. 10. 2017

Přihlášku naleznete: ZDE

!!!!!!!NÁHRADNÍ TERMÍN 18. 10. 2017!!!!!!!!!!

 • 18. 10. 2017 seminář „Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a duševní hygiena“

Cílová skupina: vzdělávací akce pro učitele MŠ a ZŠ, ředitele MŠ a ZŠ, rodiče dětí a žáků z území SO ORP Mohelnice, zaměstnavatele z regionu

Každý z účastníků obdrží potvrzení o účasti na semináři.

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit. Přihlášku posílejte ve formě: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, kvůli vystavení potvrzení o účasti.

Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz, tel: 775 882 860.

Uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2017

Přihlášku naleznete: ZDE

 

 • 16. 10. 2017 Jednání Řídícího výboru v 13 h zasedací místnost MěÚ Mohelnice 

pozvánka: zde

 • 12-13.10.2017 - seminář „Kvalitní škola“

Cílová skupina – vzdělávací akce pro ředitele a zřizovatele MŠ, ZŠ

Cílem dvoudenního pracovního semináře bude sdílení zkušeností v oblasti řízení, budování efektivnějšího systému komunikace a přenosu systémových změn ve školské problematiky s ohledem na předškolní i základní vzdělávání. V průběhu semináře zazní několik zajímavých přednášek, včetně ČŠI Praha – Kvalitní škola 21. 

Přihlášku (naleznete ZDE), prosím, zašlete v elektronické podobě, případně vytištěnou na adresu MAS Mohelnicko, nejpozději však do 29. 9. 2017.

 • workshop „Kyberšikana“ – prevence rizikového chování na internetu pod vedením projektu E-bezpečí

Cílová skupina: akce pro pedagogy žáků 5. – 9. tříd ZŠ z území SO ORP Mohelnice, rodiče žáků a 5. – 9. Tříd ZŠ

 termín workshopu bude upřesněn dle lektorů

 


 

 

17.6.2017  akce "Veřejné projednávání strategie regionálního školství - MAP vzdělávání ORP           Mohelnice"

Bližší informace: ZDE

 

 

3.6.2017  seminář "Připravený předškolák"

Seminář (beseda) "Připravený předškolák", ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem… je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáčka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Seminář se uskuteční v sobotu 3.6.2017 od 13:45 v prostorách DDM Magnet Mohelnice, lektorka Mgr. Lenka Bínová (PPT Brno).

Cílem seminářem je poskytnout rodičům kvalifikované informace z oblasti následujících témat:

1. Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ?
2. Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat?
3. Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové. Dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
4. Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče?
5. Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy?

Společná akce pro učitele a rodiče mateřských škol.

Bližší informace ZDE.

 


17.5.2017 "Sdílení dobré praxe mateřských škol"

MAS Mohelnicko, z.s. ve spolupráci s Ekonomickým odborem, oddělením školství MěÚ Mohelnice pořádá ve středu 17.5.2017 pro učitele/lky, ředitele/lky MŠ zájezd do mateřských škol na území města Brna za účelem "Sdílení dobré praxe mateřských škol". 

Bližší informace ZDE.

 


10.5.2017  seminář "Syndrom CAN"

Zveme odbornou i laickou veřejnost na seminář o "Syndromu CAN" (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, který se koná ve středu 10.5.2017 od 14:00 hod v prostorách DDM Magnet Mohelnice, lektorka PaedDr. PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc). Cílem semináře je poskytnout kvalifikované informace z oblastí:  

 • ​fyzické týrání - tělesné ubližování dítěti
 • psychické týrání - chování k dítěti, které poškozuje jeho psychosociální vývoj
 • sexuální zneužívání
 • zanedbávání - nedostatek péče o dítě
 • systémové týrání - týrání systémem, který původně vznikl na ochranu dítěte
 • sekundární viktimizace - vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování
 • Münchhausen syndrom by proxy - zveličování, vymýšlení či vyvolávání příznaků onemocnění dítěte

Bližší informace ZDE.