Dokumenty

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mohelnicko, z.s. na období 2021 - 2027 - koncepční část schválená Valnou hromadou dne 24.6.2021