Obecné informace

 

eu + msmt


 

Projekt Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II reg. č. reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126, zkráceně MAP Mohelnicko II se prioritně snaží o zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ na území ORP Mohelnice a podporu spolupráce všech aktérů ve vzdělávání. 


Do přípravy MAP jsou zapojeni všichni klíčoví partneři v území (MŠ a ZŠ, zřizovatelé, ředitelé, učitelé, zástupci rodičů). Dále se mohou přípravy projektu účastnit pracovnice školních družin a klubů, bývalí učitelé, ale i šikovní jedinci, kteří se zabývají problematikou školství, vzdělávání, speciální pedagogikou, poradenstvím ve školství, atd. Také do této skupiny řadíme představitele zájmového i neformálního vzdělávání, které je nedílnou součástí školství. Čím rozmanitější spektrum odborníků budeme mít mezi sebou, tím bude kvalitnější spolupráce a lepší přínos pro naše území ORP Mohelnice. Součástí projektu bude i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů, rodičů.
Vzdělávání bude probíhat formou seminářů, workshopů, kulatých stolů, atd.

Jestli Vás tento článek zaujal a chtěli byste se s námi podílet na Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice (MAP), můžete nás kontaktovat na email: masmohelnicko@email.cz