2023 - MAS Mohelnicko I.

logo IROP MMR barva 1

Dotace: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo projektu: CZ.07.02.01/0.0./22_003/0000122
Doba trvání projektu: 1. 7. 2023 - 30. 9. 2024
Celkové náklady projektu: 1 734 421 Kč

Anotace: Jedná se o projekt provozního charakteru, který řeší zajištění činnosti MAS Mohelnicko, z.s. Podporovanými aktivitami je zajištění stabilní administrativní kapacity kanceláře MAS a ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS.