MAP

eu + msmt 

 „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice“

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409

viz web: mapmohelnicko.cz


 

Kontakty na realizační tým MAP Mohelnicko

Mgr. Kateřina Fialová

manažerka MAS Mohelnicko, z.s a Vedoucí minitýmů MAP vzdělávání
tel: 775 882 860
mail.: fialova@masmohelnicko.cz

fb stránky: MAP Mohelnicko

 

Bc. Lenka Vlasová

manažerka MAS Mohelnicko, z.s a Vedoucí minitýmů MAP vzdělávání
tel: 777 468 999
mail.: vlasova@masmohelnicko.cz