2020 - Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

 

logo eu msmt

 

Název projektu: Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279)

 

Anotace: Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Ol. kraji. Je realizován 11 místními akčními skupinami z Ol. kraje. Cílem je zatraktivnění neformálního vzdělávání, rozvoj a ukotvení spolupráce, komunikace a vzájemná podpora mezi jednotlivými aktéry v regionu. Formou šablonových aktivit projekt obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska kvality i finančních možností.