2019 - MAP Mohelnicko II

logo eu msmt

Dotace: MŠMT

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/00009126)

Doba trvání projektu: leden 2019 - prosinec 2022

Celkové náklady projektu: