Dokumenty

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014 - 2020 - konečná verze.

Strategie byla schválena 2.3.2017.

 

Veřejné projednávání 11.2.2016
Veřejné projednávání - neziskový sektor 11.2.2016
Veřejné projednávání - veřejný sektor 8.12.2015
Veřejné projednávání 21.8.2014
Veřejné projednávání 29.7.2014
Veřejné projednávání 15.7.2014