Zápisy Výběrová komise

 • 19.5.2022 - PRV - Fiche 4 a 7; doplněný zápis ze dne 9.8.2022
 • 5.1.2022 - IROP - Cyklodoprava a bezpečnosti dopravy - III.
 • 29.7.2021 - PRV - Fiche 1 a 7
 • 27.4.2021 - PRV - Fiche 1 a 7
 • 13.10.2020 - PRV - Fiche 5
 • 28.7.2020 - PRV - Fiche 4
 • 23.6.2020 - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání - III.
 • 30.3.2020 - IROP - Cyklodoprava a bezpečnost dopravy - II.
 • 18.12.2019 - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání - II., 
 • 16.12.2019 - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání - II., OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření; Realizace sídelní zeleně
 • 10.12.2019 - Infrastruktura pro vzdělávání - II., OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření; Realizace sídelní zeleně
 • 29.7.2019 - PRV - Fiche 5
 • 29.7.2019 - IROP - Cyklodoprava a bezpečnost dopravy
 • 24.7.2019 - IROP - Cyklodoprava a bezpečnost dopravy
 • 19.7.2019
 • 31.5.2018 - PRV - Fiche 1 a 3
 • 15.5.2018
 • 13.10.2017 - IROP - Sociální podnikání
 • 13.10.2017 - IROP - Kvalita a dostupnost sociálních služeb - I.
 • 4.10.2017
 • 11.8.2017 - PRV - Fiche 1,2 a 4
 • 11.8.2017 - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání - I.
 • 3.8.2017