2013 - Zlepšeme se!

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření  III.4.1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

Projekt: Zlepšeme se! - Zkvalitnění dovedností MAS Mohelnicka prostřednictvím koncepčního řízení rozvoje

Doba trvání projektu: červen 2013– červen 2014

Celkové náklady projektu pro Mohelnicko o. s.: 320.000,-Kč

Popis projektu:

Příprava podkladů Integrované rozvojové strategie MAS Mohelnicka (dále nejčastěji jen ISÚ) obsahující tři základní části - část analytickou, část návrhovou a implementační. Naplnění jednotlivých částí ISÚ a také způsob jejich tvorby se odvíjí od potřeb rozvoje regionu.

Proběhlo zde také 12 školení členů MAS - semináře zaměřené na proces zpracování studií a podkladových materiálů.

V rámci projektu proběhla také tzv. Tréninková výzva, která byla realizována formou výzvy pro předkládání projektů na realizaci měkkých akcí na území MAS Mohelnicka.

Cílem tréninkové akce bylo podpořit princip integrovaného rozvoje území a ověřit možnosti implementace ISÚ na Mohenicku.

Výstupy projektu:

Podkladové materiály ke zpracování ISÚ.

V rámci Tréninkové výzvy jsme podpořili celkem 6 akcí v celkové hodnotě 60.000,- Kč:

  • Oživlá památka (koncert, který byl doprovodným programem Výročního trhu)
  • Na Josefa u Josefa (Turistická masová akce - setkání obyvatel minimálně 4 obcí v jednom cíli.)
  • Mohelnický patchworkový workshop (Kurz šití cestovní tašky)
  • Společenské stolní hry - kdo si hraje, nezlobí (Soutěž ve společenských stolních hrách)
  • Oblastní jezdecké hobby závody (neoficiálních jezdeckých skokových závodů pro jezdce s licencí i hobby jezdce)
  • Moravičanské hodové slavnosti (Hodová mše, hodové odpoledne, přehlídka hudebních kapel, vystoupení žáků místní školy, vystoupení zájmových skupin, soutěž o nejlepší hodový koláč)