2013 - Moravsko – polské cesty tradic a poznání

V rámci 13. kola PRV uspěla Žádost o dotaci na mezinárodní Projekt Spolupráce „Moravsko-polské cesty a poznání“ jehož se kromě Mohelnicka a Hranicka účastnila ještě polská LGD Kraina Dinozaurów. V rámci tohoto projektu byly na jaře 2014 otevřeny další 4 expozice a to v Mohelnici, Studené Loučce (Mohelnicko), Potštátě a Všechovicích (Hranicko). 

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce a Realizace projektů národní spolupráce

Projekt: „Moravsko – polské cesty tradic a poznání“

Partneři projektu: K-MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, P-MAS Mohelnicko o. s., P-LGD Kraina Dinozaurów (Polsko).

Doba trvání projektu: květen 2011 – červenec 2014

Celkové náklady projektu pro Mohelnicko o. s.: 1.552.000,-Kč

Popis projektu:

Projekt spočíval ve stavební obnově vybraných prostor umístěných ve významných venkovských objektech (1x památka místního významu, 1x kulturní památka) a zřízení a následném provozu nových muzejních expozic v těchto prostorách. Nové expozice se zabývají interpretací místního dědictví, ukazují významné historické kořeny a osobnosti regionu. Staly se dalším turistickým cílem v regionu Mohelnicka, jsou v obcích řazeny mezi kulturní centra s možností pořádání výstav, přednášek a dalších kulturních aktivit. Jsou příkladem využití „nevyužitých prostor“. 

Výstupy projektu MAS Mohelnicko o. s.:

  • Muzejní expozice "Hřebečský grunt" Statek Studená Loučka
  • Hospodářská usedlost je jediným dochovaným hřebečským gruntem v širokém okolí. Záměrem rekonstrukce je nejenom statek zpřístupnit jako architektonickou památku, ale umožnit návštěvníkům na vlastní kůži si vyzkoušet způsob života našich předků.
  • Muzejní expozice "Ručních řemesel" Mohelnice
  • Budova, ve které tato expozice vznikla, se nachází v centru města Mohelnice. Je zaměřena nejen na zachování tradice místních rukodělných prací a řemesel, ale za cíl si bere šířit také vzdělávání v oboru tradičních řemesel.