2010 - za poznáním a odkazem předků

V rámci 8. kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků“, vznik 4 muzejních expozic na Mohelnicku a Hranicku  

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova     

Projekt: „Za poznáním a odkazem předků“ 

Partneři projektu: K-MAS Mohelnicko o. s., P-MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

Doba trvání projektu: leden – prosinec 2010 

Celkové náklady projektu pro MAS Mohelnicko o. s.: 2.678.000,- Kč, výše dotace 90% z celkových nákladů

Popis projektu:

Projekt spočíval ve stavební obnově vybraných prostor umístěných ve významných venkovských objektech (1x památka místního významu, 1x kulturní památka) a zřízení a následném provozu nových muzejních expozic v těchto prostorách. Nové expozice se zabývají interpretací místního dědictví, ukazují významné historické kořeny a osobnosti regionu. Staly se dalším turistickým cílem v regionu Mohelnicka, jsou v obcích řazeny mezi kulturní centra s možností pořádání výstav, přednášek a dalších kulturních aktivit. Jsou příkladem využití „nevyužitých prostor“. 

Výstupy projektu MAS Mohelnicko o. s.:

  • Muzeu v Polici, vzniklo v nevyužívaných prostorách kulturního domu v 1. podlaží, s názvem Síň selských tradic.
  • Synagoga v Lošticích posloužila ke zbudování muzejní Expozice místní židovské historie.
  • Vedle stavebních úprav byly v projektu financovány propagační letáky muzeí, audio vizuální technika a samostatné internetové stránky pro jednotlivá muzea. Bylo pořízeno vnitřní vybavení potřebné pro instalaci sbírek.