2009 - Stromy pro Háj

Dotace: Grant „Strom života“ Nadace Partnerství

Projekt: „Stromy pro Háj“

Partneři projektu: MAS Mohelnicko o. s., obec Třeština, Jezdecký oddíl Háj, Zahradnictví Úsov,

Doba trvání projektu: září – listopad 2009   

Celkové náklady projektu: 20.000,-Kč

Popis projektu:

Dne 14. 7. 2009 se přehnala nad k. ú. Třeština – Háj silná větrná bouře a způsobila značné škody na vysázené historické zeleni. MAS Mohelnicko o.s. se projektem „Stromy pro Háj“ aktivně zapojila do obnovy zeleně . Získala finanční prostředky pro zlepšování a podporu zachování přírodního bohatství a krajiny,  protože má zájem chránit a zlepšovat místní přírodní zdroje. Nová výsadba, nahradila zeleň po přírodní pohromě, tvoří doprovodnou zeleň kolem cest v areálu Jezdeckého oddílu v Háji, který je významným propagátorem jezdectví v regionu Mohelnicko.

Výstupy projektu:

Celkem bylo vysazeno 18 stromů, z toho 3 ks dub letní, 15 ks javor klen.