2009 - Pojďte mezi nás

Dotace: Program obnovy venkova 2009, Olomoucký kraj

Projekt: „Pojďte mezi nás“

Doba trvání projektu: duben – říjen 2009

Celkové náklady projektu: 250.000,- Kč 

Popis projektu:

Grantovým projektem, pro zájemce o spolupráci s MAS Mohelnicko o. s., bylo poskytnutí finančního příspěvku organizacím a spolkům na kulturně společenské či sportovní akce jednorázového charakteru. Byl kladen důraz na pospolitost občanů a zapojení dětí a mládeže, aby mládež zůstávala na obcích, udržovala tradice a zvyky v našich obcích a cítila se ve svých obcích opravdu doma.

Každý žadatel, který uspěl ve výběrovém řízení, získal na projekt 60 % podpory, 40 % si hradili žadatelé z vlastních prostředků.

Projektem vznikly výstupy jednotlivých žadatelů:

1. „Léčivé koňské hřbety pro Vás a Vaše děti“

o. s. Ryzáček, Líšnice Vyšehorky, 3 hipoterapické akce  

 • „Den otevřených dveří“ pro veřejnost
 • „Hry pro handicapované děti“

2. „Hasiči mezi námi“, 4 hasičské soutěže

Sokol Třeština a obec Klopina

 • „Dětská dvoudenní noční pohárová soutěž pro děti a mládež“
 • „Velká cena okresu Šumperk HOLBA CUP
 • „Třeštinská 100“
 • „Soutěž mladých hasičů“

3. „Den u vody“, 2 soutěže rybářů

 • „Otvírání vody“, Maletín
 • „Den u vody“, rybáři pro děti i dospělé, Loštice  

4. „Den u koní““, 2 soutěže JK Pegas Mohelnice
 

 • „Oblastní soutěž pro hobby jezdce z regionu“
 • „Závody s jezdeckou licencí“

5.Základní kynologická organizace Moravičany

republiková soutěže výstavy německých ovčáků v areálu jejich cvičiště.

 • „Den s pejskem“, republiková soutěž

6. „Žijeme fotbalem“

soustředění malých fotbalistů na Mírově, TJ Sokol Mohelnice