Proběhlé akce/semináře z MAP I

eu + msmt

Vzdělávací akce, workshopy, semináře, přednášky....

 realizované v rámci projektu „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice“

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409

viz web: mapmohelnicko.cz


VYHLÁŠENÍ KAMPANĚ "VYHLEDÁVÁME NOVÉ ČTENÁŘE"

Zápis naleznete: ZDE

18. 10. 2018 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a duševní hygiena

Dne 18.10.2017 proběhla vzdělávací akce na téma: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a duševní hygiena. 
Za půjčení prostor děkujeme DDM Magnet, Mohelnice 

Zápis z akce: ZDE
foto z akce: ZDE 

Materiály z akce: ZDE 

16. 10. 2017 jednání Řídícího výboru a aktualizace Strategického rámce

Dne 16.10. 2017 proběhlo jednání Řídícího výboru. Členům ŘV byla představena aktuální verze Strategického rámce a návrh Akčního plánu. Dále jsme přivítali mezi členy řídícího výboru pana ředitele ze ZŠ Loštice. 
https://mapmohelnicko.rajce.idnes.cz/16.10.2017_jednani_RV/

 

12-13. 10. 2017 dvoudenní pracovní seminář pro vedoucí pracovníky ZŠ/MŠ, školského zařízení a zřizovatelé škol na téma: „Kvalitní škola“

Ve dnech 12-13.10. 2017 proběhl dvoudenní pracovní seminář pro vedoucí pracovníky ZŠ/MŠ, školského zařízení a zřizovatelé škol s názvem "Kvalitní škola"

Program:
Ve čtvrtek 12.10. 2017 vedla přednášku Mgr. Saša Dobrovolná, odborný garant projektů zaměřených na kolegiální podporu a mentoring „Kolegiální podpora jako nástroj zvyšování kvality výuky“ zkušenosti se zaváděním mentoringu do prostředí českých škol

V pátek 13.10. 2017 hlavní přednáška pod vedením PhDr. Ondřej Andrýs, MAE, náměstek středního školního inspektora „Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání“

foto z akce: zde 

Prezentace z akce v případě zájmu odešlu mailem, kontaktovat mě můžete na mail: fialova@masmohelnicko.cz

17. 6. 2017 "Veřejné projednávání strategie regionálního školství – MAP vzdělávání ORP Mohelnice"

V sobotu 17. 6. 2017 proběhla akce zaměřená na veřejné projednání strategie regionálního školství – MAP vzdělávání ORP Mohelnice. Akce se zúčastnili rodiče dětí a žáků z území ORP Mohelnice, zřizovatelé škol a starostové i široká veřejnost.  

 

Program:

 1. Slovo úvodem
 2. Krátké představení Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Mohelnice
 3. Seznámení veřejností s aktuální verzí Strategického rámce
 4. Prezentace plánovaných vzdělávacích aktivit a postupů v rámci tvorby Místního akčního plánu
 5. Diskuse – všeobecné podněty ze stran cílových skupin

 

 Foto z akce naleznete: zde

 

 

3.6.2017  seminář "Připravený předškolák"

V sobotu 3.6. 2017 proběhla v odpoledních hodinách přednáška na téma „připravený předškolák“, kterou vedla specialistka z pedagogicko-psychologické poradny z Brna paní Mgr. Lenka Bínová. Přednášky se účastnili jak paní učitelky/ředitelky MŠ, tak i rodiče z našeho území ORP Mohelnice. Cílem přednášky bylo poskytnout posluchačům kvalifikované informace z oblastí následujících témat:

1. Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ?
2. Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat?
3. Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové. Dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
4. Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče?
5. Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy?

 

Foto z akce naleznete: http://mapmohelnicko.rajce.idnes.cz/3.6.2017_prednaska_pripraveny_predskolak/

 


17.5.2017 "Sdílení dobré praxe mateřských škol" aneb Jak naše paní učitelky čerpaly a sdílely inspiraci v Brně…

Celkem 40 učitelek mohelnických, zábřežských a šumperských školek vyjely 17. května na sdílení dobré praxe do 4 vybraných MŠ v Brně. Navštívily dvě fakultní školky Masarykovy univerzity - Sluníčko a Radost, soukromou bilingvální školku Mateřídouška a MŠ Pod Špilberkem.

foto naleznete: http://mapmohelnicko.rajce.idnes.cz/17.5.2017_Sdileni_dobre_praxe_MS_Brno/

info o akci naleznete na webových stránkách: http://www.mapmohelnicko.cz/

 


10.5.2017  seminář "Syndrom CAN"

Seminář byl určen pro pedagogy všech MŠ a ZŠ SO ORP Mohelnice. Tematicky byla zaměřena na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) je označení pro syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jedná se o soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech zdravotního stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především v rodině. Je výsledkem zejména úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. (Hanušová, 2006). Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoli nenáhodné, preventabilní (tzn., že mu lze předcházet), vědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt. (Dunovský, Dytrich, Matějček, 1995).

Cílem semináře bylo poskytnout kvalifikované informace z oblastí:

 • ​fyzické týrání - tělesné ubližování dítěti
 • psychické týrání - chování k dítěti, které poškozuje jeho psychosociální vývoj
 • sexuální zneužívání
 • zanedbávání - nedostatek péče o dítě
 • systémové týrání - týrání systémem, který původně vznikl na ochranu dítěte
 • sekundární viktimizace - vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování
 • Münchhausen syndrom by proxy - zveličování, vymýšlení či vyvolávání příznaků onemocnění dítěte

Seminář vedla paní PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. - UP Olomouc. Akce proběhla v DDM Magnet Mohelnice. Tímto děkujeme paní ředitelce Tkáčové za vypůjčení místnosti.

Foto z akce naleznete:

http://mapmohelnicko.rajce.idnes.cz/10.5.2017_seminar_syndrom_CAN/

 

12. 4. 2017 VZDĚLÁVACÍ AKCE „Poznej region MAS Mohelnicko“ v rámci „Dne pro volbu povolání“

Vzdělávací akce se konala v rámci projektového dne pod názvem Den pro volbu povolání na ZŠ Mohelnice, Mlýnská. Cílem akce je v souladu s prioritami stanovenými v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice přestavit žákům druhé stupně základních škol území regionu s důrazem na zaměstnavatele, kteří v regionu působí a přiblížit tak žákům možnost uplatnění na trhu práce. 

Program:

 1. Úvod
 2. Představení MAS Mohelnicko
 3. Představení území ORP Mohelnice
 4. Jak znáš území ORP Mohelnice?
 5. Zaměstnavatelé v území ORP Mohelnice
 6. Diskuze

Materiály ke stažení naleznete ve složce: dokumenty

Foto z akce naleznete: ZDE