Aktivity projektu

eu + msmt

Plánované jednání Řídícího výboru, pracovních skupin, setkání ředitelů...

 realizované v rámci projektu: 

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II

 reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126 


 

Jednání Řídícího výboru, pracovních skupin, Místních lídrů, ředitelů

09. 11. 2020 Jednání Řídicího výboru. (13h)
10.-13.11.2020 Korespondenční hlasování Řídicího výboru.
09. 12. 2020 Jednání Řídicího výboru. (13h) schválený nový Statut
10.-11.12.2020 Korespondenční hlasování Řídicího výboru.
23. 03. 2021 Jednání Řídicího výboru. (13h) schválení dokumentu MAP
24.-26.3.2021 Korespondenční hlasování Řídicího výboru.
29. 10. 2020 Jednání pracovních skupin. (10h) + MÍSTNÍ LÍDŘI
10. 11. 2020 PS ČT (18h)
16. 11. 2020 Jednání pracovních skupin. (15) + MÍSTNÍ LÍDŘI
16. 11. 2020 PS M (16h)
02. 12. 2020 PS RP (16h)
10. 12. 2020 Jednání pracovních skupin. (15h) + MÍSTNÍ LÍDŘI
10. 12. 2020 PS F (16h)
16. 12. 2020 PS PL (20h)
14. 01. 2021 PS ČT (17h)
10. 03. 2021 PS RP (15h) 
31. 03. 2021 PS  Jednání všech PS + MÍSTNÍ LÍDŘI
30. 03. 2021 Setkání ředitelů (13h)
 • 14. ledna 2021 - jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka- online
 • 10. prosince 2020 - Jednání PS a Místních lídrů
 • 9. prosince 2020 - plánované jednání ŘV
 • 16. listopadu 2020 - Jednání PS a Místních lídrů - online
 • 10. listopadu 2020 - jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka- online
 • 9. listopadu 2020 - jednání ŘV - online
 • 29. října 2020 - Jednání PS a Místních lídrů - online
 • 1. - 8. září 2020 - Korespondenční hlasování ŘV o akčním plánu, verze 02
 • 11. - 18. května 2020 - Korespondenční hlasování ŘV (3. aktualizace SR )
 • 26. února 2020 v 16:30 h, kancelář MAS Mohelnicko z.s. - jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • 2. prosince 2019  - Jednání PS a Místních lídrů
 • 18. listopadu 2019 v 12:30 h - 3. jednání Řídícího výboru
 • 16. října 2019 v 14:30 h - Jednání všech PS
 • 14. října 2019 v 9:00-13:00 h _3. setkání ředitelů škol a školských zařízení
 • 9. října 2019 14:30 h - Setkání Místních lídrů
 • 13. září 2019 Korespondenční hlasování ŘV o akčním plánu (termín do 13. 9. 2019)
 • 20. května 2019 v 14:30 h  Jednání všech PS

Pozvánka/Zápis

 • 10. dubna 2019 v 14:30 h  - Jednání PS pro rovné příležitosti

Pozvánka/Zápis

 • 29. dubna 2019 v 13 h  - 2. jednání Řídícího výboru

Pozvánka/Zápis

 • 11. února 2019 v 14:30 h -  1. jednání pracovních skupin

Přihlašovací formulář: ZDE

 • 11. února 2019 v 13 h -  1. jednání Řídícího výboru

pozvánku naleznete: ZDE

Přihlašovací formulář : ZDE

Zápis: ZDE

 • 14. ledna 2019 WORKSHOP PRACOVNÍCH SKUPIN MAP MOHELNICKO II

pozvánku naleznete: ZDE