Akce a vzdělávací akce

barevne

Plánované akce a vzdělávací akce, workshopy, semináře, přednášky....

 realizované v rámci projektu:  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II(reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126)

 

Vzdělávací akce si můžete ušít na míru dle potřeby, prosím o vyplnění dotazníku : 

pro pedagogy : ZDE   pro veřejnost: ZDE

Kontaktní osoba: Jana Rozsypalová, map@masmohelnicko.cz, tel.: 775 882 859


Harmonogram vzdělávacích akcí od ledna 2019 do prosince 2022

PŘEHLED VŠECH AKCÍ NALEZNETE ZDE (nástěnka padlet)


MOHELNICKÁ ČTENÁŘSKÁ ŠIFRA

Po úspěšné Mohelnické čtenářské výzvě pořádá MAS Mohelnicko, z.s. ve spolupráci s městskou knihovnou Mohelnice další společnou akci. Je určena pro všechny obyvatele mikroregionu Mohelnicko, kteří rádi čtou a soutěží. V období od 1. 3. 2021 do 15. 4. 2021 se vždy v pondělí a ve čtvrtek na webovém portálu objeví nová soutěžní otázka. Účastníci správnou odpověď pošlou přes online formulář a až se 31. května soutěž uzavře, mohou se všichni účastníci těšit na drobné dárky, tři vylosovaní v každé kategorii pak na hodnotné ceny.

Podrobnější informace o Mohelnické čtenářské šifře naleznete ZDE

ODKAZ NA WEBOVÝ PORTÁL 

 Těšíme se na vaše odpovědi!

 

plakat fin 1 

 

 

 !!! POZOR NĚKTERÉ AKCE BYLY ZRUŠENY ČI POSUNUTY NA JINÝ TERMÍN (viz PŘEHLED VŠECH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ)

 Podpora škol

navázání spolupráce s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež (NZDM) v Mohelnici, které zajišťuje on-line doučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí => realizujeme

NZDM v Mohelnici a Zábřehu 

E-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

FB: Nízkoprah mohelnicko-zábřežský 

Telefon: 770 159 222; 776 177 797

Web:  https://podaneruce.cz/centra-sluzby/nzdm-mohelnice-zabreh/ 

 

Po přihlášení na jednotlivé webináře vám pošleme odkaz, na který před webinářem kliknete a můžete webinář sledovat on-line. Nic nemusíte instalovat. V průběhu webináře bude možné pokládat dotazy prostřednictvím on-line chatu. 

 

 

 

 

 

Úprava harmonogramu vzdělávacích akcí s osobní účastí

AKCE NA ROK 2020

Akce MAP Mohelnicko II 2020

Téma + lektor

Datum a čas

Místo

Cílová skupina

Montessori v běžné škole/školce – zaměření na matematickou (pre)gramotnost

=> Mgr. Vendula Koňaříková

10.2.2020

15:30 – 18:30

(podělí)

ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1

veřejnost, pedag. Prac., rodiče

 

Slavnostní vyhlášení Mohelnické čtenářské výzvy

Mohelnická televize - video z akce

12.2.2020

16:30-18:00

(středa)

Přednáškový sál Městské knihovny Mohelnice

děti/žáci, rodiče,

veřejnost

Kritické myšlení – Proč a k čemu vést dítě? => Ing. Jan Mojžíš

26.2.2020

15:00 – 18:00

(středa)

DDM Magnet

Mohelnice

veřejnost,

Řídící výbor

 

REVOLUTION TRAIN - preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci

informace o programu a odkazy na video

5.3.2020

(čtvrtek)

vlakové nádraží Mohelnice

8:00-14:20

(žáci a ped. prac.)

15:30 - 18:00

(veřejnost,rodiče)

 

 

 Příroda v našich srdcích (28.3.2020 – 22.4.2020) spolupráce se spolkem STURM

ODKAZ NA FB

28.3.2020 – 22.4.2020

Online

+

Připravovaná putovní výstava

Děti, žáci, rodiče, veřejnost

MI 51212

Cíl: 3.4, 3.5, 3.9

Komiksománie (1.4.2020 – 1.6.2020) spolupráce s Městkou knihovnou Mohelnice

ODKAZ NA FB

 SBORNÍK KOMIKSŮ

Mrkněte se, jaké odměny od vydavatelství ABZ knihy, a.s. (https://knihy.abz.cz/) čekají na účastníky Komiksománie. Navnaďte se a pusťte se do čtení a tvoření.

LETÁK KE KOMIKSOMÁNII

1.4.2020 – 1.6.2020

Online

Děti, žáci, rodiče, veřejnost

MI 51212

Cíl: 3.1, 3.4, 3.9

Velikonoční úniková hra (9.4.2020 – 13.4.2020)

 

9.4.2020 – 13.4.2020

Online

Děti, žáci, veřejnost

MI 51017

Cíl: 2.3, 3.1, 3.4, 3.6

Virtuální slet čarodějnic a čarodějů (30.4.2020 - 7.5.2020)

Sborník čarodějnických textů 2020

27.4.2020 – 8.5.2020

Online

Děti, žáci, rodiče, veřejnost

MI 51212

Cíl: 3.1, 3.3, 3.6, 3.9

Hygiena a stravování v MŠ – kontrolní činnost České školní inspekce a státního zdravotního dozoru a dopady koronavirové nákazy => Mgr. Lenka Polášková

7.5.2020

15:15 – 16:30

(čtvrtek)

Online Webinář

Ped. Prac. MŠ, vedoucí škol. jídelen a výdejen, kuchařky, zástupci zřiz.MŠ, prac. dětských skupin.

MI 51017

Cíl: 1.1, 2.1, 2.4

Kontrola státního zdravotnického dozoru ve školách a protiepidemiologická opatření => Mgr. Lenka Polášková

14.5.2020

13:00 – 15:00

(čtvrtek)

Online Webinář

Ped.prac. MŠ a ZŠ. Zástupci zřizovatelů.

MI 51017

Cíl: 1.1, 2.1, 2.4

Medikace a zdravotnické úkony ve školství, role asistenta pedagoga, řešení modelových případů

=> Mgr. Lenka Polášková

17.6.2020

13:00 – 17:00

(středa)

DDM Magnet, Mohelnice

Ped. Prac. MŠ a ZŠ, asistenti, veřejnost

MI 51017

Cíl: 1.1, 2.1, 2.2, 2.4

Cesta psích tlapek

=> Jára a Honza Kurucovi

8.7.2020

15:00 – 17:00

(středa)

Městský útulek pro psy Mohelnice

Rodiče a děti

MI 51212

Cíl: 3.5, 3.7, 3.10

Cesta psích tlapek                                                                  

=> Jára a Honza Kurucovi

5.8.2020

15:00 – 17:00

(středa)

Městský útulek pro psy Mohelnice

Rodiče a děti

MI 51212

Cíl: 3.5, 3.7, 3.10

Pikantnosti školního roku 2020/2021 – velký přehled legislativy a dokumentace

=> Mgr. Lenka Polášková

21.8.2020

10:00 – 13:00/14:00

(pátek)

DDM Magnet, Mohelnice

Řídící pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci škol, zřizovatelé

MI 51017

Cíl: 1.1, 2.1, 2.2, 2.4

Domácí úkoly – ano či ne?

=> Mgr. Karel Opravil

9.9.2020

15:00 – 18:00

(středa)

ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1

Rodiče, pedag. Pracovníci

MI 51017

Cíl: 2.2 – 2.4

Dietika (neuro-výživa) u dětí s kognitivně behaviorálním deficitem, nejen PAS

=> MUDr. Hana Zákopčanová-Srovnalová

16.9.2020

15:00 – 17:30

(středa)

DDM Magnet Mohelnice

Rodiče, veřejnost, pedag. Pracovníci

MI 51017

Cíl: 2.2 – 2.4

Rozvoj řeči - nácvik praktických dovedností

=> MUDr. Hana Zákopčanová-Srovnalová + Mgr. Dita Chapman + Mgr. Petra Hrančíková

19.9.2020

13:00 – 18:00

(sobota)

DDM Magnet Mohelnice

Rodiče, veřejnost, pedag. Pracovníci

MI 51017

Cíl: 2.2 – 2.4

Možnosti vzájemné spolupráce ve škole

=> Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

23.9.2020

15:00 – 18:00

(středa)

ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1

pedagogičtí pracovníci

MI 51017

Cíl: 2.2 – 2.4

Angličtina hravě

=> Mgr. Bronislav Sobotka

24.9.2020

15:00 – 19:00

(čtvrtek)

ZŠ Mohelnice Vodní 27

pedagogičtí pracovníci

MI 51017

Cíl: 3.3

Zbrklé a neklidné dítě, co s tím doma a ve škole

=> PhDr. Lidmila Pekařová

27.3.2021

13:00 – 16:00

(sobota)

MKS Loštice

Veřejnost

MI 51017

Cíl: 2.2 – 2.4

Komunikace ve vztazích – jak spolu mluvit a nezničit se

=> Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

14.10.2020

15:00 – 18:00

(středa)

DDM Magnet

Mohelnice

Veřejnost

MI 51017

Cíl: 3.7, 3.10

Práce se třídou jako preventivní a intervenční nástroj aneb jak na pohodové klima ve třídě

=> Mgr. Petr Halama

21.10.2020

15:00 – 18:00

(středa)

ZŠ Mohelnice, Vodní 27

Pedagogičtí pracovníci

MI 51017

Cíl: 2.2 – 2.4

Facilitace konfliktu rodič – škola

=> Mgr. Martina Friedlová

14.12.2020

15:00 – 18:00

(pondělí)

ZŠ Úsov nebo ZŠ Mohelnice

ped. pracovníci a vedoucí pracovníci škol

MI 51017

Cíl: 2.2 – 2.4

 

 


AKCE Z ROKU 2019
Budování znalostních kapacit

Název aktivity

Datum

Místo realizace

Cílová skupina

Komunikace s konfliktními a náročnými rodiči žáků – Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

4. dubna 2019

ZŠ Mohelnice, Mlýnská

Pedagogové

Otevírání dětského potenciálu – Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná

17.5.2019

17:00 – 19:00

Kino Retro Zábřeh

Veřejnost, rodiče

Vzdělávání pro členy ŘV

Psychohygiena – Jak na stres. – Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

22.5.2019

16:00 – 19:00

ZŠ Mohelnice, Vodní 27

Veřejnost

Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019 – Mgr. Pavel Zeman

6.6.2019

9:00 – 12:00

Zasedací místnost MÚ Mohelnice, Nám Svobody 2

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení ORP Mohelnice

Neurovývojové poruchy u dětí - vzdělávací akce

11. září 2019

DDM Magnet, Spartakiádní 8, Mohelnice

Veřejnost, rodiče

Líný učitel

2. října 2019

ZŠ Mohelnice, Mlýnská

Pedagogové

Moderní a podporující vyučování

13. listopad 2019

ZŠ Mohelnice, Vodní

Pedagogové

Podpora dětí/žáků

Název aktivity

Datum

Místo realizace

Cílová skupina 

Příběhy našich sousedů

9. dubna 2019

ZUŠ Mohelnice

Pedagogové, děti/žáci, rodiče

Poznej region MAS Mohelnicko v rámci „Dne pro volbu povolání“

12. dubna 2019

ZŠ Mohelnice, Mlýnská

Pedagogové, děti/žáci

Den otevřených dveří DDM Magnet - dílničky

8. června 2019

DDM Magnet, Mohelnice

Rodiče a děti/žáci/účastníci

Strašidelná stezka pro děti

19. října 2019

DDM Magnet, Mohelnice

Rodiče a děti/žáci/účastníci

Vánoční dílny pro rodiče a děti

-

DDM Magnet, Mohelnice

Rodiče a děti/žáci/účastníci

Ostatní

Název aktivity

Datum

Cílová skupina

Počet podpořených osob

Mohelnická čtenářská výzva 2019

leden - prosinec 2019

Všechny CS

-

Veřejné projednávání strategie regionálního školství – MAP Mohelnicko II

15. června 2019

Všechny CS

-

 

  • 15.6.2019 VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ – MAP MOHELNICKO II"

Pozvánka

  • 8. června 2019 - Den otevřených dveří v DDM Magnet, Mohelnice - dílničky pro děti/žáky

Pozvánka

  • 6. června 2019 - workshop "Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019"

pozvánka na vzdělávací akci

  • 22. května 2019 - "Psychohygiena - jak na stres"

pozvánka na vzdělávací akci

  • 17. - 18.  května 2019 - přednáška a workshop "Odemykání dětského potenciálu"

pozvánka na přednášku: ZDE

pozvánka na workshop: ZDE

  • 12. dubna 2019 - "Poznej region MAS Mohelnicko III." v rámci "Dne pro volbu povolání"

pozvánka na vzdělávací akci

  • 9. dubna 2019, od 16 h - slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mohelnicko

pozvánka na vzdělávací akci

  • 4. dubna 2019 - workshop "Komunikace s konfliktními a náročnými rodiči žáků"

pozvánka na vzdělávací akci: ZDE

  • tv s knihou1leden 2019 - prosince 2019 "Mohelnická čtenářská výzva"

pravidla: ZDE

přihlašovací formulář: ZDE                             přihlašovací formulář pro elektronické vyplnění: ZDE

seznam témat: ZDE

seznam povinné četby: ZDE

soutěžní list: ZDE                                           soutěžní list pro elektronické vyplnění: ZDE