Akce a vzdělávací akce

barevne

Plánované akce a vzdělávací akce, workshopy, semináře, přednášky....

 realizované v rámci projektu:  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II(reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126)

 

Vzdělávací akce si můžete ušít na míru dle potřeby, prosím o vyplnění dotazníku : 

pro pedagogy : ZDE   pro veřejnost: ZDE

Kontaktní osoba: Jana Rozsypalová, map@masmohelnicko.cz, tel.: 775 882 859


 

Harmonogram vzdělávacích akcí od ledna 2019 do prosince 2022

  • 15.6.2019 VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ – MAP MOHELNICKO II"

Pozvánka

  • 8. června 2019 - Den otevřených dveří v DDM Magnet, Mohelnice - dílničky pro děti/žáky

Pozvánka

  • 6. června 2019 - workshop "Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019"

pozvánka na vzdělávací akci

  • 22. května 2019 - "Psychohygiena - jak na stres"

pozvánka na vzdělávací akci

  • 17. - 18.  května 2019 - přednáška a workshop "Odemykání dětského potenciálu"

pozvánka na přednášku: ZDE

pozvánka na workshop: ZDE

  • 12. dubna 2019 - "Poznej region MAS Mohelnicko III." v rámci "Dne pro volbu povolání"

pozvánka na vzdělávací akci

  • 9. dubna 2019, od 16 h - slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mohelnicko

pozvánka na vzdělávací akci

  • 4. dubna 2019 - workshop "Komunikace s konfliktními a náročnými rodiči žáků"

pozvánka na vzdělávací akci: ZDE

  • tv s knihou1leden 2019 - prosince 2019 "Mohelnická čtenářská výzva"

pravidla: ZDE

přihlašovací formulář: ZDE                             přihlašovací formulář pro elektronické vyplnění: ZDE

seznam témat: ZDE

seznam povinné četby: ZDE

soutěžní list: ZDE                                           soutěžní list pro elektronické vyplnění: ZDE